Nama Bayi Laki Laki Islam Modern dan Artinya – 4

In Rangkaian Nama 43 views

Berikut adalah contoh rangkaian nama Islami untuk bayi laki laki Islam yang indah, disertai artinya rangkaian namanya, dan dilengkapi penjelasan masing-masing komponen nama dan artinya.

Ar Sakha Ransi Alden = Laki-laki yang menjadi bangsawan serta dermawan serta berotak brilian dan pelindung yang bijaksana

 • Ar = Bangsawan
 • Sakha = Dermawan
 • Ransi = Berotak brilian
 • Alden = Pelindung yang bijaksana
Ararya Saguna Amrullah = Laki-laki dari bangsawan yang selalu mentaati perintah Allah

 • Ararya = Golongan bangsawan
 • Saguna = Laki-laki
 • Amrullah = Mentaati perintah Allah
Ardiman Akhal = Laki-laki yang tegak bagaikan gunung dan memiliki mata berwarna hitam

 • Ardiman = Laki-laki yang tegak bagaikan gunung (Jawa)
 • Akhal = Memiliki mata berwarna hitam (Arab)
Arfan Abdul Hafizh = Laki-laki yang mendapat penghargaan menjadi hamba Allah yang mulia

 • Arfan = Mengetahui, penghargaan
 • Abdul = Hamba Allah
 • Hafizh = Mulia, agung
Arfan Hashif = Anak yg dermawan, berpandangan bijak, cerdas, rendah hati dan baik budi pekertinya

 • Arfan : Mengetahui, penghargaan (Arab)
 • Hashif : Berakal dan mempunyai pendapat yang bagus
Argani Saeful Islam = Laki-laki laksana pedang Islam yang berani menghadapi bahaya

 • Argani = Berani menghadapi bahaya
 • Saeful = Pedang
 • Islam = Agama yang selamat
Arhab Reyhan Ardhani = Laki-laki lakasanai bunga yang beraroma wangi, suci dan selalu berlapang hati

 • Arhab = Memanjakan, yang lapang hati
 • Reyhan = Bunga yang beraroma wangi
 • Ardhani = Suci
Arhabu Rizqi = Laki-laki yang mendapatkan banyak keluasan rezeki

 • Arhabu = Lebih luas; lebar
 • Rizqi = rezeki; kenikmatan
Arif Billah = Laki-laki bijak yang mengabdikan kepada Allah

 • Arif = Bijaksana
 • Billah = Kepada Allah
Arifin Halim = Orang bijaksana dan lembut

 • Arifin : Orang yang bijaksana (Arab)
 • Halim : Lembut
Ariq Jalaludin = Laki-laki bagus akhlaknya untuk mejaga kemuliaan agama

 • Ariq = Bagus akhlak; baik perilaku; perbuatan
 • Jalaludin = Kemuliaan; suci terpuji agama
Ariq Rifid Abbasy = Laki-laki yang jalan penghidupannya tentram menjadi penolong dan rajin berusaha

 • Ariq = Jalan penghidupan yang tentram, bahagia dan sempurna, baik budi, mulia
 • Rifid = Penolong
 • Abbasy = Rajin berusaha
Ariq Rifid Alfatih = Laki-laki pertama sebagai penolong jalan penghidupan yang tentram

 • Ariq : 1) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia). 2) Baik budi, mulia (Arab)
 • Rifid : Penolong
 • Alfatih : Awal
Ariz Adskhan Saeful Islam = Laki-laki yang ksatria bagai pedang Islam yang kokoh dan kuat

 • Ariz = Kokoh dan kuat
 • Adskhan = Ksatria, pangeran
 • Saeful Islam = Pedang Islam
Arsakha Virendra Shafwan = Bangsawan/dermawan yang mulia dan pemberani penuh cinta kasih

 • Arsakha, Ar : Bangsawan (Indonesia) + Sakha : Dermawan (Arab)
 • Virendra : Mulia dan pemberani
 • Shafwan : Sahabat atau cinta kasih
Arsalan Thufail = Arsalan yang berjiwa halus

 • Arsalan = Nama tokoh Islam
 • Thufail = Halus; lembut
Arsyad Abdul Azim = Laki-laki yang menjadi hamba yang agung yang sangat cerdik

 • Arsyad = Yang sangat cerdik
 • Abdul = Hamba
 • Azim = Yang agung
Arya Ammar = Bangsawan yang kuat imannya

 • Arya = Bangsawan (Jawa)
 • Ammar = Kuat imannya (Arab)
As’ad Tsaqib = Laki-laki yang di limahi kebahagiaan dan ucapannya selalu tepat

 • As’ad = Limpahan; penuh bahagia; senang
 • Tsaqib = Ucapannya tepat; jitu
Asadun Zufar = Laki-laki yang pemberani ibarat seperti singa

 • Asadun = Singa
 • zufar = Pemberani
Ashimul Ghaffarullah = Laki-laki yang menghindari maksiat dan untuk memperoleh ampunan Allah Yang Maha Pengampun

 • Ashimul = Menghindari; menjahui maksiat; hal terlarang
 • Ghaffarullah = Allah Yang Maha Pengampun
Aslam Wafir = Laki-laki yang amat Islami dan banyak amal perbuatan baik

 • Aslam = Amat; paling; sangat Islami
 • Wafir = Banyak; Lengkap amal perbuatan baik
Asraf Zahirul Ubaid = Hamba Allah yang amat mulia dan cermelang

 • Asraf = Amat; paling; sangat mulia
 • Zahirul = Cermelang; gemilang
 • Ubaid = Hamba Allah
Ath-Thabarani Muntasir = Ath-Thabarani yang senantiasa unggul

 • Ath-Thabarani = Imam Thabarani
 • Muntasir = Unggul; menang
Athaillah As-Sakandary = Anugerah Tuhan dari Mesir

 • Athaillah, Atha : Karunia, anugerah + Illah : Tuhan, ilahi
 • As-Sakandary, Iskandariyah : Alexandria, Mesir
Athallah Musyaffa = Anugerah Allah SWT yangg memperoleh syafaat

 • Athalla, Athallah : Anugerah Allah SWT.
 • Musyaffa : Yg memperoleh syafaat
Athallah Syarifuddin = Laki-laki yang memperoleh anugrah Allah dan kemuliaannya

 • Athallah = Anugrah; karunia Allah
 • Syarifuddin = Kemuliaan agama
Athar Rizky Yudhistira = Teguh, kokoh dan suci

 • Athar : Suci (Arab)
 • Yudistira, Yudhistira, Yudhistiro : Teguh, kokoh (Sansekerta)
Athaya Najib Zaahirulhaq = Laki-laki yang di karuniai oleh Allah dengan gagah berani dan pelindung yang benar

 • Athaya = Hadiah, karunia, petunjuk
 • Najib = Gagah berani
 • Zaahirulhaq = Pendukung yang haq, benar
Athaya Rizal = Petunjuk dari Allah SWT dan diberkati

 • Athaya : Hadiah, karunia, petunjuk dari Allah SWT.
 • Rizal : Diberkati (Indonesia)
Athifun Alim = Laki-laki yang berpengetahuan dengan kasih sayang

 • Athifun = Kasih sayang; belas kasih
 • Alim = Berpengetahuan; berilmu
Atikul Basyir = Laki-laki yang pemurah pembawa berita baik

 • Atikul = Pemurah; dermawan
 • Basyir = Pembawa berita; kabar baik
Atiqul Mukminin = Laki-laki yang melepaskan budak orang-orang mukmin

 • Atiqul = Orang yang mebebaskan; memerdekakan budak
 • Mukminin = Orang-orang mukmin
Attirmidzi Tsaubatul Jannah = Tirmidzi yang kembali berkumpul di Surga

 • At-Tirmidzi = Imam Tirmidzi
 • Tsaubatul = berkumpul; bergabung kembali
 • Jannah = Surga
Aufa Saif = Laki-laki bagaikan pedang yang lebih tepat mengenai sasaran

 • Aufa = Lebih tepat; pas sasaran
 • Saif = Pedang
Aunullah Assajid = Laki-laki yang senantiasa bersujud untuk memperoleh pertolongan Allah

 • Aunullah = Pertolongan; bantuan Allah
 • Assajid = Orang yang bersujud; tunduk patuh
Aydan Sayyid Amjad = Pemuda yang berapi-api dan bersemangat menjadi pemimpin yang mulia dan saleh

 • Aydan = Pemuda yang berapi-api dan bersemangat
 • Sayyid = Pemimpin
 • Amjad = Mulia dan saleh
Aydin Wahyudi = Anak yang cerdas dan selalu mendapat berkah.

 • Aydin = Cerdas (Arab)
 • Wahyudi = Selalu mendapat berkah
Azhar Amani Dhiaurrahman = Laki-laki laksanai bunga-bunga kesejahteraanku menjadi cahaya dari Yang Maha Pengasih

 • Azhar = Bunga-bunga
 • Amani = Kesejahteraanku
 • Dhiaurrahman = Cahaya dari Yang Maha Pengasih
Azharuddin Hazim = Laki-laki yang memancarkan cahaya terang agama dan bercita-cita luhur

 • Azhar = Memancarkan cahaya terang
 • Ad-din = Agama
 • Hazim = Bercita-cita luhur; orang yang teliti
Azhim Siddik Arrafif = Laki-laki anugerah dari yang maha kuasa selalu melakukan kebenaran dan berakhlak mulia.

 • Azhim = Yang Maha Agung
 • Siddik = Yang membenarkan
 • Ar Rafif = Berakhlak mulia
Azizan Nasir Asfa = Laki-laki yang mulia, suci dan selalu mendapatkan pertolongan

 • Azizan = Yang mulia, kuat, kekasih
 • Nasir = Pertolongan
 • Asfa = Yang suci
Azka Azfar Rabbani = Laki-laki yang mendapat kemajuan pesat dan berjaya serta arif juga saleh

 • Azka = Semakin maju
 • Azfar = Yang berjaya
 • Rabbani = Arif dan saleh
Azka Misdaq Mu’tashim = Laki-laki yang bersih dan jujur yang mampu menjauhi perbuatan dosa

 • Azka = Bersih
 • Misdaq =Jujur
 • Mu’tashim = Waspada terhadap dosa
Azmi Qawim = Laki-laki yang menpunyai kekuatan hati yang tangguh

 • Azmi = Kekuatan; keteguhan; ketetapan hati
 • Qawim = Tangguh; kokoh
Azzam Salahuddin Askari = Pejuang (yang baik) di jalan Allah

 • Azzam : Berkemauan baik dan kuat
 • Salahuddin : Nama pejuang
 • Askari : Pejuang
Azzam Wiratama Achmad = Laki-laki bagaikan prajurit yang berkemauan baik dengan sifat kemuliaan dan kejujurannya.

 • Azzam = Berkemauan baik dan mulia
 • Wiratama/Perwira = Prajurit
 • Achmad, Ahmad = Terpercaya, jujur
Azzamy Syauqi = Laki-laki yangpunya kebulatan yang aku rindukan

 • Azzamy = Kebulatan; keyakinan tekad
 • Syauqi = Kerinduan-ku
Azzan Syammasullah = Orang yang megumandangkan panggilan sholat sebagai pelayan kepada Allah

 • Azzan = Orang yang mengumandangkan panggilan sholat
 • Syammasullah = Pelayan kepada Allah
author
Author: 
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 15
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 14
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 13
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 12
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 11
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 10
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 9
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau
  Rangkaian Nama Bayi Jawa Perempuan dan Artinya – 8
  Berikut adalah contoh rangkaian nama Jawa (atau

  Leave a reply "Nama Bayi Laki Laki Islam Modern dan Artinya – 4"

  Must read×

  Top


  Close (X) 2x Untuk Memastikan Menutup

  Selamat Datang

  Di Gudang Nama Bayi

  ×